Informacje ogólne

Jesteśmy szkołą przyjazną edukacji domowej!

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego, placówką oświatowo-wychowawczą, która od 14 lat zapewnia dzieciom w edukacji domowej możliwość bezpłatnej nauki na najwyższym poziomie. Informacje o projekcie edukacyjnym, z którym nasza szkoła ma przyjemność uczestniczyć znajdą Państwo na stronie https://domowi.edu.pl

Uczeń zapisany na edukację domową w naszej szkole otrzymuje dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się:

  • materiały do przyjemnej nauki z całej podstawy programowej,
  • regularne webinaria przedmiotowe i wideospotkania,
  • możliwość kontaktu z nauczycielami,
  • terminarz zajęć
  • i wiele więcej.

Dzięki możliwości generowania próbnych egzaminów oraz kontroli bieżącego postępu nauki platforma motywuje ucznia do nauki. Interaktywność, ciekawe zadania, filmy i grafiki sprawiają, że edukacja w domu staje się przyjemna i efektywna.

Jako szkoła przyjazna edukacji domowej mamy doświadczenie w pomocy rodzinom, które decydują się pełnić obowiązek szkolny w domu — jesteśmy elastyczni, stawiamy dobro ucznia na pierwszym miejscu i wiemy, jak przeprowadzić komfortowe egzaminy bez dodatkowego stresu!

Zapraszamy zainteresowanych rodziców i uczniów do kontaktu ze szkołą: tel. 74 868 93 11 lub email: [email protected]