Szkoła Podstawowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaźnie powstała w 2011 r., jej organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Edukacyjna „Nasze Żelazno”. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest bezpłatna – czyli nie pobieramy czesnego.
Nasza szkoła jest wyjątkowa! Dlaczego wyjątkowa? Ponieważ u nas żadne dziecko nie jest anonimowe. Klasy mają od 4 do 15 uczniów, co umożliwia nauczycielowi kontakt z każdym uczniem oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.
Oferujemy naukę w nowocześnie wyposażonych salach oraz szeroką gamę zajęć dodatkowych. Od klasy 4 do 6 realizujemy dodatkowe lekcje z języka niemieckiego. Ponadto uczniowie klasy 7 i 8 mają dodatkowe lekcje matematyki i języka polskiego przygotowujące ich do egzaminu ósmoklasisty.
Pracuje u nas wykwalifikowana kadra pedagogiczna, co umożliwia uczniom rozwój talentów i pogłębianie wiedzy w efektywny sposób.
W naszej szkole uczniowie mogą liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wykwalifikowanego pedagoga szkoły i wszystkich nauczycieli uczących w szkole oraz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych z matematyki i języka polskiego.
Dzięki realizacji licznych projektów unijnych, szkoła jest stale zaopatrywana w niezbędne materiały dydaktyczne oraz realizowane są liczne zajęcia dodatkowe – koła plastyczne, historyczne, taneczne, techniczno – graficzne.