Podręczniki szkolne

Zestaw Podręczników Dotowanych przez MEN zostanie rozdany dzieciom w pierwszym tygodniu września. dzieci potwierdzają odbiór podręczników/zeszytów ćwiczeń własnoręcznym podpisem.

prosimy o podpisanie podręczników oraz zeszytów ćwiczeń imieniem i nazwiskiem dziecka oraz o obłożenie podręczników/zeszytów ćwiczeń, aby uchronić je przed zniszczeniem.

Wszystkie podręczniki są dzieciom wypożyczane a to oznacza, że jeśli dziecko zniszczy podręcznik wówczas Rodzice muszą ponieść koszty zakupu nowego podręcznika i przekazania go do szkoły.

Podręczniki/ćwiczenia do lekcji religii do zakupu przez rodziców:

klasa 1 – Poznaję Boży świat

klasa 2 – Odkrywam Królestwo Boże

klasa 3 – ćwiczenia + podręcznik – Poznaję Jezusa

klasa 4 – ćwiczenia Miejsce pełne BOGActw

klasa 5 – ćwiczenia, Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

klasa 6 – ćwiczenia, Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

klasa 7 – ćwiczenia, Szczęśliwi, którzy czynią dobro

klasa 8 – podręcznik, Błgosławieni, którzy ufają Jezusowi

Wszystkie ćwiczenia/podręczniki są wydawnictwa Jedność Kielce