Podręczniki szkolne

Zestaw Podręczników Dotowanych przez MEN zostanie rozdany dzieciom w pierwszym tygodniu września. dzieci potwierdzają odbiór podręczników/zeszytów ćwiczeń własnoręcznym podpisem.
Prosimy o podpisanie podręczników oraz zeszytów ćwiczeń imieniem i nazwiskiem dziecka oraz o obłożenie podręczników/zeszytów ćwiczeń, aby uchronić je przed zniszczeniem.
Wszystkie podręczniki są dzieciom wypożyczane a to oznacza, że jeśli dziecko zniszczy podręcznik wówczas Rodzice muszą ponieść koszty zakupu nowego podręcznika i przekazania go do szkoły.
Podręczniki/ćwiczenia do lekcji religii do zakupu przez rodziców zostaną podane na początku każdego roku szkolnego.