Podręczniki szkolne

Zestaw Podręczników Dotowanych przez MEN zostanie rozdany dzieciom w pierwszym tygodniu września. dzieci potwierdzają odbiór podręczników/zeszytów ćwiczeń własnoręcznym podpisem.

prosimy o podpisanie podręczników oraz zeszytów ćwiczeń imieniem i nazwiskiem dziecka oraz o obłożenie podręczników/zeszytów ćwiczeń, aby uchronić je przed zniszczeniem.

Podręczniki do zakupu przez rodziców – informacja będzie podana w pierwszym tygodniu września 2021