Librus-podstawowe informacje

Każdy Rodzic oraz każdy uczeń ma obowiązek logować się do dziennika elektronicznego LIBRUS. Zarówno Rodzice jak i uczniowie otrzymują loginy i hasła do swoich osobnych kont na dzienniku. Nie wszystkie opcje (np. zadania domowe) są widoczne na koncie Rodzica, dlatego prosimy zadbać, aby Państwa dziecko logowało się na swoje uczniowskie konto.

Login i hasło do konta Librus na początku każdego roku szkolnego rozdają wychowawcy. Konta z poprzednich lat szkolnych nie zmieniają się, co oznacza, że login i hasło są takie same.

W razie zagubienia loginu i hasła do Librusa prosimy o:

- kontakt telefoniczny do szkoły 

lub

- kontakt z wychowawcą swojego dziecka.

W razie zagubienia loginu i hasła do konta dziecka, każdy Rodzic może sprawdzić login dziecka ze swojego konta lub zmienić dziecku hasło ze swojego konta.