Lepsza szkoła

Od roku 2013 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Lepsza Szkoła.

Z MATEMATYKI są to SESJE Z PLUSEM.

Sesje z plusem to narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Zagadnienia do sesji znajdują się tutaj.

W ramach programu szkoła otrzymuje:

 • STANDARYZOWANE TESTY
  na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku, oraz w połowie i na koniec roku szkolnego – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki.
 • RAPORTY CYKLICZNE
  zawierające analizę wyników po każdym teście, wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy, materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
 • RAPORTY PROGRESYWNE
  pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów oraz dla całej klasy.
 • RAPORTY WIELOLETNIE
  pokazujące postępy uczniów od klasy 4 do klasy 8 rok po roku
  dla poszczególnych uczniów oraz dla całej klasy.
Matematyka – Sesja z Plusem

Z języka polskiego jest to Wielki Egzamin

Wielki egzamin to narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Program zapewnia kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach programu szkoła otrzymuje:

 • STANDARYZOWANE TESTY
  na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku szkolnego, po kolejnych partiach materiału – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki, całoroczne – podsumowujące materiał z danej klasy.
 • RAPORTY CYKLICZNE
  zawierające analizę wyników po każdym teście, wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy, materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
 • RAPORTY PROGRESYWNE
  pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów oraz dla całej klasy.
 • RAPORTY WIELOLETNIE
  pokazujące postępy uczniów od klasy 4 do klasy 8 rok po roku dla poszczególnych uczniów, dla całej klasy.
Język polski – Wielki Egzamin