Lepsza szkoła – Sesje z Plusem

KlasaTestZakres materiału, z którego mogą być dobierane zadania do danego testuMateriał, którego nie uwzględnia się na sesjach
Klasa 4Sesja 1Zakres materiału zgodny z podstawą programową dla klas I – III SP
Sesja 2– Liczby i działania
– Systemy zapisywania liczb
– Działania pisemne
Sesja 3– Liczby i działania
– Systemy zapisywania liczb
– Działania pisemne
– Figury geometryczne
– Ułamki zwykłe
– Ułamki dziesiętne
– Pola figur
– Prostopadłościany i sześciany
Klasa 5Sesja 1Zakres materiału obowiązujący w klasie 4 szkoły podstawowej (łącznie z działami: Pola figur, Prostopadłościany i sześciany)
Sesja 2– Liczby i działania
– Własności liczb naturalnych
– Ułamki zwykłe
Sesja 3– Liczby i działania
– Własności liczb naturalnych
– Ułamki zwykłe
– Figury na płaszczyźnie
– Ułamki dziesiętne
– Pola figur
– Liczby całkowite
– Graniastosłupy
Klasa 6Sesja 1Zakres materiału obowiązujący w klasie 5 szkoły podstawowej (łącznie z działem: Graniastosłupy)
Sesja 2– Liczby naturalne i ułamki
– Figury na płaszczyźnie
– Liczby na co dzień
– Prędkość, droga, czas
Sesja 3– Liczby naturalne i ułamki
– Figury na płaszczyźnie
– Liczby na co dzień
– Prędkość, droga, czas
– Pola wielokątów
– Procenty
– Liczby dodatnie i ujemne
– Wyrażenia algebraiczne i równania
– Figury przestrzenne
Klasa 7Sesja 1Zakres materiału obowiązujący w klasie 6 szkoły podstawowej (łącznie z działami: Figury przestrzenne, bez nieobowiązkowych działów; Układ współrzędnych; Konstrukcje geometryczne)
Sesja 2– Liczby i działania
– Procenty
– Figury geometryczne
Sesja 3– Liczby i działania
– Procenty
– Figury geometryczne
– Wyrażenia algebraiczne
– Równania
– Potęgi i pierwiastki
– Graniastosłupy
– Statystyka
Klasa 8Sesja 1Zakres materiału obowiązujący w klasie 7 szkoły podstawowej (łącznie z działami: Graniastosłupy, Statystyka)
Sesja 2– Liczby i działania
– Wyrażenia algebraiczne i równania
– Figury geometryczne na płaszczyźnie
Sesja 3– Liczby i działania
– Wyrażenia algebraiczne i równania
– Figury geometryczne na płaszczyźnie
– Zastosowania matematyki
– Graniastosłupy i ostrosłupy
– Symetrie
– Koła i okręgi
– Rachunek prawdopodobieństwa