Edukacja informatyczna – klasa 2

Uczeń kończący klasę 2:

 • układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów;
 • rozwiązuje zadania i łamigłówki logiczne;
 • odczytuje i układa w logicznym porządku tekstowe instrukcje np. przepisy kulinarne, instrukcje do gier;
 • używa gotowych kształtów do tworzenia bardziej złożonych obrazów;
 • określa cechy wspólne dla różnych typów zachowań np. ruchu;
 • tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem;
 • tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie
 • zaznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki i edytorze tekstu;
 • tworzy nowe barwy korzystając z edytora kolorów w edytorze grafiki;
 • tworzy zaproszenie i plakat w edytorze grafiki;
 • korzysta z narzędzia Selektor kolorów i Edytuj kolory w programie Paint;
 • łączy obrazy z edytora grafiki z tekstem w edytorze tekstu;
 • rozpoznaje kształty symetryczne, dokonuje odbicia w poziomie, tworząc kształty symetryczne w programie MS Paint;
 • rozwija umiejętność pisania na klawiaturze;
 • tworzy proste dokumenty tekstowe w edytorze np. ogłoszenie;
 • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu;
 • stosuje proste formatowanie tekstu; pogrubia, pochyla, koloruje czcionki, usuwa zbędne znaki w tekście;
 • uruchamia i wyłącza aplikacje komputerowe;
 • tworzy foldery w sieci, poprawnie je nazywa i zapisuje w nich efekty swojej pracy;
 • uruchamia przeglądarkę internetową, prawidłowo wpisuje adres strony;
 • odszukuje zdjęcia wybranych postaci w Internecie, kopiuje i wkleja zdjęcia z Internetu,
 • rozpoznaje ikony przeglądarek internetowych;
 • korzysta ze wskazanych stron internetowych; np. scratch.mit.edu, code.org;
 • kojarzy działanie z efektami pracy komputera z oprogramowaniem;
 • posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • tworzy drogę dla robota wg oznaczonego schematu na kartce papieru, rozpoznaje powtarzalną sekwencję poleceń;
 • poznaje zasady bezpiecznego internetu oraz ochrony danych osobowych;
 • rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu;
 • wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie różne schorzenia, w tym skrzywienie kręgosłupa;
 • posługuje się komputerem, wykonując zadania na płycie;
 • posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami.