Egzamin z informatyki – klasa 4

Każdy uczeń/uczennica będzie wykonywał 3 projekty. Pierwszy z programu Paint, drugi z programowania w Scratchu (https://scratch.mit.edu), trzeci z edytora tekstu Word (office.com).

Tematy projektów zostaną przesłane uczniom na dziennik Librus (wiadomość na koncie ucznia i rodzica).

W wiadomościach zostanie określony termin realizacji projektów i sposób ich przesłania.