Egzamin z informatyki – klasa 5

Każdy uczeń/uczennica będzie wykonywał 4 projekty. Pierwszy z edytora tekstu MSWord, drugi z programowania w języku Scratch, trzeci z prezentacji multimedialnej MSPowerPoint, czwarty z Pivot Animator.

Tematy projektów zostaną przesłane uczniom na dziennik Librus (wiadomość na koncie ucznia i rodzica) oraz na Teams (w zespole INFORMATYKA – KL.5).

W wiadomościach zostanie określony termin realizacji projektów i sposób ich przesłania.