Egzamin z informatyki – klasa 5

Każdy uczeń/uczennica będzie wykonywał 4 projekty. Pierwszy z edytora tekstu MSWord (office.com), drugi z programowania w języku Scratch (https://scratch.mit.edu), trzeci z prezentacji multimedialnej MSPowerPoint (office.com), czwarty z Pivot Animator (https://pivotanimator.net/).

Tematy projektów zostaną przesłane uczniom na dziennik Librus (wiadomość na koncie ucznia i rodzica).

W wiadomościach zostanie określony termin realizacji projektów i sposób ich przesłania.