Egzamin z informatyki – klasa 7

Każdy uczeń/uczennica będzie wykonywał 4 projekty. Pierwszy ze strony WWW, drugi z grafiki komputerowej (https://www.gimp.org/ ), trzeci z edytora tekstu (office.com), czwarty z prezentacji multimedialnej i filmu (office.com).

Tematy projektów zostaną przesłane uczniom na dziennik Librus (wiadomość na koncie ucznia i rodzica).

W wiadomościach zostanie określony termin realizacji projektów i sposób ich przesłania.