Egzamin z informatyki – klasa 7

Każdy uczeń/uczennica będzie wykonywał 4 projekty. Pierwszy ze strony WWW, drugi z grafiki komputerowej, trzeci z edytora tekstu, czwarty z prezentacji multimedialnej i filmu.

Tematy projektów zostaną przesłane uczniom na dziennik Librus (wiadomość na koncie ucznia i rodzica) oraz na Teams (w zespole INFORMATYKA – KL.7).

W wiadomościach zostanie określony termin realizacji projektów i sposób ich przesłania.