Egzamin z informatyki – klasa 8

Każdy uczeń/uczennica będzie wykonywał 3 projekty. Pierwszy z arkusza kalkulacyjnego, drugi z programowania w języku Python, trzeci z prezentacji multimedialnej.

Tematy projektów zostaną przesłane uczniom na dziennik Librus (wiadomość na koncie ucznia i rodzica) oraz na Teams (w zespole INFORMATYKA – KL.8).

W wiadomościach zostanie określony termin realizacji projektów i sposób ich przesłania.