Egzamin z informatyki – klasa 8

Każdy uczeń/uczennica będzie wykonywał 3 projekty. Pierwszy z arkusza kalkulacyjnego (office.com), drugi z programowania w języku Python, trzeci z prezentacji multimedialnej (office.com).

Tematy projektów zostaną przesłane uczniom na dziennik Librus (wiadomość na koncie ucznia i rodzica).

W wiadomościach zostanie określony termin realizacji projektów i sposób ich przesłania.