Lektury w klasie 8

  • „ARTYSTA”, Sławomir Mrożek
  • „MAŁY KSIĄŻĘ”, Antoine de Saint-Exupéry
  • „BALLADYNA”, Juliusz Słowacki
  • „QUO VADIS”, Henryk Sienkiewicz
  • „PAN TADEUSZ”, Adam Mickiewicz
  • „ZIELE NA KRATERZE”, „TĘDY I OWĘDY”, Melchior Wańkowicz