Zebrania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami

15.09.2020

08.12.2019

09.03.2021

11.05.2021

UWAGA: Godzinę zebrań ustala wychowawca danej klasy.