Zagadnienia do egzaminu – edukacja informatyczna w klasie 1

Edukacja informatyczna

Uczeń:

 • nazywa elementy zestawu komputerowego;
 • uruchamia komputer;
 • obsługuje napęd CD-ROM i uruchamia program z płyty z pomocą nauczyciela;
 • zapoznaje się z regulaminem pracowni komputerowej;
 • dowiaduje się, że telefony komórkowe i tablety są też komputerami;
 • przestrzega regulaminu pracowni komputerowej;
 • posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • posługuje się komputerem i myszką przy wykonywaniu zadania;
 • uruchamia według instrukcji nauczyciela program komputerowy z pulpitu (program graficzny Tux Paint, Paint oraz edytor tekstu: WordPad, MsWord);
 • tworzy proste rysunki w programie graficznym;
 • powiększa i zmniejsza obraz w programie MS Paint;
 • uczy się rysować linie proste w programie graficznym; wykorzystuje zdobyte wcześniej umiejętności: kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne, używa poznanych wcześniej narzędzi (pędzle, wypełnienia);
 • wykorzystuje klawisz Shift i narzędzie Linia;
 • tworzy proste dokumenty tekstowe;
 • pracuje z dokumentem tekstowym – łączy tekst z elementami graficznymi (dobiera krój, wielkość, kolor czcionki);
 • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu;
 • wykonuje zadania prowadzące do odkrywania algorytmów;
 • bezpiecznie włącza i wyłącza komputer;
 • samodzielnie uruchamia program;
 • wypełnia kolorem swój obrazek;
 • samodzielnie uruchamia program z CD;
 • pisze litery, używając klawiatury;
 • układa czynności w logicznym porządku;
 • układa w logicznym porządku proste historyjki według instrukcji nauczyciela;
 • rysuje figury geometryczne w programie graficznym;
 • programuje wizualnie: proste sytuacje;