Zagadnienia do egzaminu z biologii – klasa 5

 1. Biologia – nauka o życiu
  • Biologia jako nauka
  • Jak poznawać biologię?
  • Obserwacje mikroskopowe
 2. Budowa i czynności życiowe
  • Składniki chemiczne organizmów
  • Budowa komórki zwierzęcej.
  • Komórka roślinna. Inne rodzaje komórek
  • Samożywność
  • Cudzożywność
  • Sposoby oddychania organizmów
 3. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby
  • Klasyfikacja organizmów
  • Wirusy i bakterie
  • Różnorodność protistów
  • Budowa i różnorodność grzybów. Porosty
 4. Tkanki i organy roślinne
  • Tkanki roślinne
  • Korzeń – organ podziemny rośliny
  • Pęd. Budowa i funkcje łodygi
  • Liść – wytwórnia pokarmu
 5. Różnorodność roślin
  • Mchy
  • Paprotniki
  • Nagonasienne
  • Okrytonasienne
  • Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych
  • Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych