Zagadnienia do egzaminu z biologii – klasa 6

 1. Świat zwierząt
  • W królestwie zwierząt
  • Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa
  • Tkanka łączna
 2. Od parzydełkowców do pierścienic
  • Parzydełkowce – najprostsze zwierzęta tkankowe
  • Płazińce – zwierzęta, które mają płaskie ciało
  • Nicienie – zwierzęta, które mają nitkowate ciało
  • Pierścienice – zwierzęta, które mają segmentowane ciało
 3. Stawonogi i mięczaki
  • Cechy stawonogów
  • Skorupiaki – stawonogi, które mają twardy pancerz
  • Owady – stawonogi zdolne do lotu
  • Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży
  • Mięczaki – zwierzęta, które mają muszlę
 4. Kręgowce zmiennocieplne
  • Ryby – kręgowce środowisk wodnych
  • Przegląd i znaczenie ryb
  • Płazy – kręgowce wodno-lądowe
  • Przegląd i znaczenie płazów
  • Gady – kręgowce, które opanowały ląd
  • Przegląd i znaczenie gadów
 5. Kręgowce stałocieplne
  • Ptaki – kręgowce zdolne do lotu
  • Przegląd i znaczenie ptaków
  • Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem
  • Przegląd i znaczenie ssaków