Zagadnienia do egzaminu z biologii – klasa 7

 1. Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu
  • Organizm człowieka, jako funkcjonalna całość
  • Budowa i funkcje skóry
  • Higiena i funkcje skóry
 2. Aparat ruchu
  • Aparat ruchu. Budowa szkieletu
  • Budowa kości
  • Budowa i rola szkieletu osiowego
  • Szkielet kończyn
  • Budowa i rola mięśni
  • Higiena i choroby układu ruchu
 3. Układ pokarmowy
  • Pokarm – budulec i źródło energii
  • Witaminy, sole mineralne, woda
  • Budowa i rola układu pokarmowego
  • Higiena i choroby układu pokarmowego
 4. Układ krążenia
  • Budowa i funkcje krwi
  • Krążenie krwi
  • Budowa i działanie serca
  • Higiena i choroby układu krwionośnego
  • Układ limfatyczny
  • Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego
  • Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego
 5. Układ oddechowy
  • Budowa i rola układu oddechowego
  • Mechanizm oddychania
  • Higiena i choroby układu oddechowego
 6. Układ wydalniczy
  • Budowa i działanie układu wydalniczego
  • Higiena i choroby układu wydalniczego
 7. Regulacja nerwowo – hormonalna
  • Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego
  • Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego
  • Budowa i rola układu nerwowego
  • Ośrodkowy układ nerwowy
  • Obwodowy układ nerwowy. Odruchy
  • Higiena układu nerwowego
 8. Narządy zmysłów
  • Budowa i działanie narządu wzroku
  • Ucho – narząd słuchu i równowagi
  • Higiena oka i ucha
  • Zmysły powonienia, smaku i dotyku
 9. Rozmnażanie i rozwój człowieka
  • Męski układ rozrodczy
  • Żeński układ rozrodczy
  • Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego
  • Rozwój człowieka – od poczęcia do narodzin
  • Rozwój człowieka – od narodzin do starości
  • Higiena i choroby układu rozrodczego
 10. Równowaga wewnętrzna organizmu
  • Mechanizmy regulacyjne organizmu
  • Choroba – zaburzenie homeostazy