Zagadnienia do egzaminu z biologii – klasa 8

 1. Genetyka
  • Czym jest genetyka?
  • Nośnik informacji genetycznej – DNA
  • Podziały komórkowe
  • Podstawowe prawa dziedziczenia
  • Dziedziczenie cech u człowieka
  • Dziedziczenie płci u człowieka
  • Dziedziczenie grup krwi
  • Mutacje
 2. Ewolucja życia
  • Ewolucja i jej dowody
  • Mechanizmy ewolucji
  • Pochodzenie człowieka
 3. Ekologia
  • Organizm a środowisko
  • Cechy populacji
  • Konkurencja
  • Drapieżnictwo. Roślinożerność
  • Pasożytnictwo
  • Nieantagonistyczne zależności między gatunkami
  • Czym jest ekosystem?
  • Zależności pokarmowe
  • Materia i energia w ekosystemie
 4. Człowiek i środowisko
  • Różnorodność biologiczna
  • Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody
  • Sposoby ochrony przyrody