Zagadnienia do egzaminu z edukacji dla bezpieczeństwa

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO DZIAŁAŃ W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH -ZAGROŻEŃ, KATASTROF I WYPADKÓW

UCZEŃ:

  1. KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PODSTAW PIERWSZEJ POMOCY.
  2. PODEJMUJE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY.
  3. ZNA ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA W MIEJSCU ZDARZENIA.
  4. UNIKA NARAŻANIA SIEBIE.
  5. OCENIA WŁASNE MOŻLIWOŚCI.
  6. WYMIENIA PRZYKŁADY ZAGROŻEŃ W ŻYCIU CZŁOWIEKA, SPOŁECZEŃSTWA, PAŃSTWA.
  7. WYMIENIA PRZYKŁADY ZAGROŻEŃ I WSKAZUJE NA WSKAZUJE NA ICH ŹRÓDŁA.
  8. ZNA ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU, POWODZI, ATAKU TERRORYSTYCZNEGO, WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO.
  9. WYJAŚNIA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ZDROWIEM FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM, EMOCJONALNYM, SPOŁECZNYM.