Zagadnienia do egzaminu z fizyki – klasa 8

Zagadnienia oraz test zaliczeniowy przedmiotu są kompatybilne z wymaganiami oraz  testami cząstkowymi/próbnymi dostępnymi na platformie edukacyjnej Centrum Edukacji domowej.