Zagadnienia do egzaminu z geografii – klasa 7

 • Część pisemna:
  1. Całkowita powierzchnia naszego kraju.
  2. Typy gór przedstawione na ilustracji, przykłady.
  3. Rodzaje surowców mineralnych, przykłady wykorzystania.
  4. Typy gleb.
  5. Cechy Morza Bałtyckiego.
  6. Definicja okresu wegetacyjnego.
  7. Zmiany polityczne Europy.
  8. Podział administracyjny Polski.
  9. Definicja gęstości zaludnienia.
  10. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności.
  11. Mniejszości narodowe i etniczne, społeczności etniczne.
  12. Sektory gospodarcze.
  13. Funkcje miast.
  14. Zadania rolnictwa.
  15. Regiony hodowli zwierząt gospodarskich na podstawie mapy.
  16. Główne zwierzęta gospodarskie Polski.
  17. Struktura i wielkość przeładunków w w polskich portach morskich.
  18. Największe porty morskie Polski.
  19. Główni partnerzy handlowi Polski.
  20. Podział turystyki.
  21. Walory turystyczne wybrzeża Bałtyku i Małopolski na rozwój turystki na tych obszarach.
  22. Walory turystyczne Polski.
  23. Zróżnicowanie usług.
  24. Gospodarcze znaczenie rzek.
 • Część ustna:
  1. Przyrodnicze i gospodarcze funkcje lasów.
  2. Co wiesz na temat Parku Narodowego Gór Stołowych.
  3. Przyrodnicze i kulturowe walory turystyczne Polski.
  4. Opowiedz na temat dowolnie przez siebie wybranego polskiego obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO.