Zagadnienia do egzaminu z geografii – klasa 5

 • Część pisemna:
  1. Rodzaje skali.
  2. Definicja legendy.
  3. Charakterystyka wklęsłych i wypukłych form terenu.
  4. Obliczanie wysokości względnej.
  5. Odczytywanie informacji z mapy poziomicowej.
  6. Wskazywanie położenia krajobrazów na mapie.
  7. Atrakcje Pojezierza Mazurskiego.
  8. Główne cechy krajobrau nizinnego.
  9. Rozponawanie na fotografiach obiektów dziedzictwa kulturowego Warszawy.
  10. Życie i zwyczaje mieszkańców Wyżyny Śląskiej.
  11. Czynniki wpływające na krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.
  12. Główne cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej.
  13. Opis rzeźby krasowej i from krasowych na podstawie ilustracji.
  14. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej.
  15. Cechy pogody w górach.
  16. Opis piętrowości Tatr na podstawie ilustracji.
  17. Wskazywanie kontynentów i oceanów na mapie świata.
  18. Definicja siatki kartograficznej i siatki geograficznej.
  19. Najwięksi odkrywycy geograficzni.
  20. Definicja pogody, wskazywanie elementów klimatogramu, jego analiza.
  21. Rozpoznawanie na ilustracjach roślin i zwierząt typowych dla sawanny afrykańskiej oraz Arktyki.
  22. Główne zajęcia mieszkańców tundry, przykłady budownictwa.
 • Część ustna:
  1. Skala na mapie.
  2. Różnica między mapą ogólnogeograficzną a krajobrazową.
  3. Zajęcia ludności regionów nadmorskich. 4. Położenie kontynentów i oceanów względem równika oraz południka 0.