Zagadnienia do egzaminu z geografii – klasa 6

 • Część pisemna:
  1. Odczytywanie szerokości i długości geograficznej n mapie, odszukiwanie obiektów na mapie na podstawie podanych współrzędnych geograficznych.
  2. Definicja planety, komety, gwiazdy.
  3. Zmiany w oświetleniach Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku.
  4. Strefy klimatyczne na podstawie mapy klimatycznej Europy.
  5. Omawianie cech typów klimatu Europy na podstawie klimatogramu.
  6. Analiza struktury ludności na podstawie przykładowej piramidy wieku i płci.
  7. Kraje emigracyjne Europy.
  8. Grupy narodowościowe i językowe Europy.
  9. Struktura upraw i hodowli zwierząt w Danii i na Węgrzech.
  10. Rodzaje elektrowni.
  11. Walory przyrodnicze i kulturowe Czech i Słowacji.
  12. Cechy środowiska przyrodniczego Ukrainy sprzyjające rozwojowi gospodarki.
  13. Przykłady współpracy Polski z sąsiadami.
  14. Cechy rolnictwa rosyjskiego.
  15. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii.
  16. Definicja bazaltu, magmy, erupcji.
  17. Typy wybrzeży Europy na podstawie fotografii.
  18. Atrakcje turystyczne Europy Południowej, Litwy i Białorusi na podstawie fotografii.
  19. Rola i znaczenie przemysłu w gospodarce Niemiec.
 • Część ustna:
  1. Unia Europejska.
  2. Życie w mieście.
  3. Czechy i Słowacja jako kraje atrakcyjne pod względem turystycznym.
  4. Rozmieszczenie ludności Europy.