Zagadnienia do egzaminu z historii – klasa 5

 1. Cywilizacje starożytne:
  a. Koczowniczy i osiadły tryb życia. Rewolucja neolityczna
  b. Cywilizacje starożytnej Mezopotamii
  c. Egipt faraonów
  d. Starożytny Izrael
  e. Cywilizacja Indii i Chin
 2. Starożytna Grecja
  a. Anteny i demokracja
  b. Sparta
  c. Wśród bogów. Mitologia grecka i rzymska
  d. Kultura starożytnej Grecji
  e. Aleksander Wielki i jego imperium
 3. Starożytny Rzym
  a. Ustrój starożytnego Rzymu
  b. Cesarstwo Rzymskie
  c. Rzym, wieczne miasto
  d. Kultura i osiągnięcie Rzymu
  e. Początki chrześcijaństwa
 4. Islam
  a. Początki islamu
  b. Wpływ islamu w Europie
 5. Bizancjum
  a. Charakterystyka Bizancjum
  b. Chrześcijaństwo wschodnie
  c. Bizancjum w czasach świetności
 6. Początki Średniowiecza
  a. Państwo Franków
  b. Konflikt papieża z cesarzem
  c. Wyprawy krzyżowe
 7. Społeczeństwa średniowieczna
  a. System Feudalny
  b. Epoka Rycerzy
  c. Chrześcijaństwo w epoce średniowiecza
  d. Sztuka w średniowieczu: styl romański i styl gotycki
 8. Polska w okresie wczesnopiastowskim
  a. Piastowie-pierwsi władcy
  b. Chrzest Polski i następstwa kulturowe, społeczne i polityczne chrystianizacji Polski
  c. Mieszko I i Bolesław Chrobry
  d. Kryzys państwa polskiego i odbudowa
  e. Panowanie Bolesława Krzywoustego
  f. Charakterystyka społeczeństwa polskiego w okresie wczesnopiastowskim
 9. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
  a. Rozbicie dzielnicowe
  b. Zjednoczenie Polski
 10. Polska w XIV i XV w.
  a. Panowanie Kazimierza Wielkiego
  b. Unia polsko-litewska i jej następstwa
  c. Państwo Jagiellonów
  d. Relacje polsko-krzyżackie w XIV i XV w.
  e. Monarchia Stanowa w Polsce