Zagadnienia do egzaminu z historii – klasa 6

 1. NOWOŻYTNOŚĆ
  • Wielkie odkrycia geograficzne
  • Skutki wielkich odkryć geograficznych
  • Renesans. Kultura renesansu w Europie
  • Reformacja
  • Kontrreformacja
 2. Rzeczpospolita Szlachecka
  • Demokracja szlachecka
  • Folwark szlachecki, gospodarka w Rzeczpospolitej Szlacheckiej
  • Odrodzenie w Rzeczpospolitej
  • Reformacja i kontrreformacja w Rzeczpospolitej Szlacheckiej
  • Ostatni Jagiellonowie
  • Rzeczpospolita Obojga Narodów
  • Pierwsza wolna elekcja
  • Panowanie Stefana Batorego
 3. Rzeczpospolita i jej sąsiedzi w 2 p. XVI-XVII
  • Wojny z Rosją
  • Wojny ze Szwecją, potop szwedzki
  • Powstanie Chmielnickiego
  • Wojny z Turcją
  • Następstwa polityczne, społeczne i kulturowe wojen w XVII w.
  • Barok w Rzeczpospolitej
 4. Europa w XVII w.
  • Monarchia absolutna we Francji
  • Monarchia parlamentarna w Anglii
 5. Oświecenie w Europie
  • Oświecenie w Europie
  • Nowe potęgi w Europie
  • Stany Zjednoczone Ameryki ‘
  • Rewolucja francuska
  • Republika francuska
 6. Rzeczpospolita Obojga Narodów w czasach saskich
  • Kryzys państwa i reformy w czasach saskich
  • Polityka zewnętrzna i wewnętrzna czasów saskich
 7. Rzeczpospolita w dobie stanisławowski
  • Oświecenie w Polsce
  • Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Pierwszy rozbiór Polski
  • Sejm Wielki, Konstytucja III Maja, drugi rozbiór Polski
  • Powstanie Kościuszkowskie
  • Trzeci rozbiór Polski
 8. Okres Napoleoński
  • Epoka Napoleona Bonapartego
  • Upadek Napoleona Bonapartego
  • Legiony polskie we Włoszech
  • Księstwo Warszawskie