Zagadnienia do egzaminu z historii – klasa 8

 1. II wojna światowa
  • Wybuch II wojny światowej.
  • Wojna obronna w Polsce
  • Kampanie wojenne III Rzeszy i ZSRS
  • Wojna III Rzeszy i ZSRS
  • Polityka okupacyjna III Rzeszy
  • Zagłada Żydów oraz Romów i eksterminacja innych narodów w czasie II wojny światowej
  • Konferencje Wielkiej Trójki
  • Walki Aliantów przeciwko III Rzeszy w Europie
  • Walki na Dalekim Wschodzie
 2. II wojna światowa na ziemiach polskich
  • Dwie okupacje Polski: ZSRS i III Rzeszy
  • Władze polskie na uchodźstwie
  • Polskie Państwo Podziemne
  • Społeczeństwo polskie pod okupacją
  • Akcja Burza i powstanie warszawskie
  • Sprawa Polska pod koniec II wojny światowej
 3. Świat po II wojnie światowej
  • Skutki II wojny światowej i początek zimnej wojny
  • ZSRS, Jugosławia i kraje komunistyczne
  • Rozpad systemu kolonialnego
  • Konflikty na Bliskim Wschodzie
  • Zimna wojna i wyścig zbrojeń
  • Integracja europejska
  • Przemiany społeczne i kulturowe po II wojnie światowej
  • Rozpad ZSRS
 4. Polska po II wojnie światowej
  • Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce
  • Polska w czasie stalinizacji (sowietyzacji) kraju
  • Czasy Gomułki
  • Polska w czasach Gierka
  • Opozycja demokratyczna w Polsce
  • Powstanie ,,Solidarności’’
  • Stan Wojenny w Polsce
  • Okrągły Stół
 5. III Rzeczpospolita
  • Zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne w III Rzeczpospolitej w lata 1989-1997
  • Wstąpienie Polski do NATO
  • Integracja Polski z Unią Europejską
 6. Europa i świat po rozpadzie ZSRS
  • Współczesne wybrane konflikty zbrojne po 1989
  • Globalizacja