Zagadnienia do egzaminu z informatyki – klasa 6

 1. MS Excel
  Uczeń:
  • wyjaśnia pojęcia: „arkusz kalkulacyjny”, „tabela”, „komórka”, „wiersz”, „kolumna”
  • omawia przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego
  • wyjaśnia, na czym polega adresowanie komórek
  • objaśnia różnice w zapisie adresu pojedynczej komórki i zakresu komórek
  • charakteryzuje funkcję i formułę
  • wprowadza dane do tabeli
  • formatuje komórki
  • stosuje formatowanie warunkowe
  • stosuje funkcję SUMA
  • stosuje proste formuły
  • sortuje dane w tabeli
  • prezentuje dane zawarte w tabeli za pomocą wykresu
  • formatuje wykres
  • dobiera rodzaj wykresu do przedstawienia wskazanych danych
 2. Poczta internetowa i wirtualna komunikacja
  • Uczeń:
  • korzysta z poczty elektronicznej zgodnie z zasadami netykiety
  • tworzy i edytuje kontakty na koncie poczty elektronicznej
  • rozpoznaje podstawowe emotikony
  • dołącza emotikony do wiadomości e-mail
  • dołącza załączniki do wiadomości e-mail
  • korzysta z wiadomości błyskawicznych (czatu) zgodnie z zasadami netykiety
  • korzysta z usług w chmurze – współtworzenie dokumentów
  • korzysta z funkcji dostępnych na wybranej platformie internetowej
  • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu
  • stosuje się do zasad netykiety
  • w bezpieczny i odpowiedzialny sposób korzysta z poczty elektronicznej
 3. Scratch
  Uczeń:
  • wyjaśnia, na czym polega programowanie
  • omawia zastosowanie zmiennych, zdarzeń, pętli
  • wyjaśnia pojęcie „algorytm”
  • wyjaśnia, jak wykorzystać algorytmy do rozwiązania danego problemu
  • tworzy program w języku Scratch
  • wykorzystuje zmienne i powtórzenia do pracy z programem
  • korzysta z poznanych poleceń języka Scratch
  • wykorzystuje język Scratch do pisania własnych gier
  • korzysta z pętli (powtórzenia) bloku poleceń
  • korzysta z instrukcji warunkowych
  • korzysta z algorytmów przy rozwiązywaniu problemów (także przy tworzeniu programu)
 4. Gimp
  Uczeń:
  • objaśnia zastosowanie warstw w programie GIMP
  • omawia podstawowe narzędzia programu GIMP
  • opisuje zasady korekty zdjęć
  • tworzy nowe warstwy
  • przemieszcza się między warstwami i wykorzystuje ich możliwości
  • korzysta z narzędzi dostępnych w Przyborniku
  • korzysta z warstwy z tekstem i zmienia parametry wpisanego tekstu
  • kopiuje i wkleja na inne warstwy zaznaczone obiekty
  • stosuje różne rodzaje zaznaczeń
  • stosuje filtry w obróbce zdjęć
  • dokonuje fotomontażu