Zagadnienia do egzaminu z języka angielskiego – klasa 1

W zakresie słownictwa uczeń potrafi :

 • zrozumieć proste polecenia
 • podać liczby od 1 do 10
 • nazwać podstawowe kolory
 • nazwać niektóre popularne gatunki zwierząt
 • nazwać przybory szkolne
 • nazwać zabawki
 • nazwać członków rodziny
 • podać nazwy podstawowych produktów spożywczych
 • nazwać części ciała
 • użyć przymiotników opisujących rozmiar
 • określić położenie przedmiotów względem siebie
  W zakresie struktur językowych uczeń posługuje się następującymi wyrażeniami:
 • It’s / This is…
 • I’ve got / He’s got,,,
 • Where’s…?
 • I like / I don’t like…
 • Do you like…?
 • Can you…?
 • I’m / He’s / She’s…
 • Can I have this…?