Zagadnienia do egzaminu z języka angielskiego – klasa 2

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych:

leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

Moja szkoła

 • nazwa przybory szkolne
 • liczy od 1 do 20
 • nazwa wybrane czynności
 • wymienia dni tygodnia
 • nazywa niektóre miejsca w szkole

Moje miejsce zamieszkania

 • nazywa pomieszczenia w domu
 • potrafi określić położenie przedmiotów
 • nazywa niektóre elementy wyposażenia domu
  Przyroda wokół mnie
 • nazywa niektóre zwierzęta domowe
 • nazywa niektóre rośliny
 • wymienia pory roku

Ja i moi bliscy

 • potrafi przedstawić się
 • potrafi zapytać o wiek i określić swój
 • potrafi zapytać o samopoczucie

Moje samopoczucie

 • nazywa dolegliwości
 • nazywa niektóre czynności sprzyjające zdrowiu

Mój czas wolny i wakacje

 • nazywa niektóre gry i zabawy
 • nazywa niektóre miejsca odwiedzane na wakacjach
 • wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

W zakresie struktur językowych uczeń posługuje się następującymi wyrażeniami:

 • Wita się i żegna prostymi słowami.
 • nazywa niektóre czynności sprzyjające zdrowiu

Mój czas wolny i wakacje

 • nazywa niektóre gry i zabawy
 • nazywa niektóre miejsca odwiedzane na wakacjach
 • wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

W zakresie struktur językowych uczeń posługuje się następującymi wyrażeniami:

 • Wita się i żegna prostymi słowami.
 • Rozumie zwrot grzecznościowy: „How are you” i odpowiednio na niego reaguje.
 • Rozumie pytania o to, gdzie ktoś się znajduje i poprawnie na nie odpowiada.
 • Rozumie pytania o to, czy ktoś lub coś znajduje się we wskazanym miejscu i poprawnie na nie odpowiada.
 • Rozumie pytania o to, czy posiada dany przedmiot i poprawnie na nie odpowiada.
 • Wskazuje elementy wyposażenia i poprawnie je nazywa.
 • Rozumie pytania o to, co ktoś posiada i poprawnie na nie odpowiada.
 • Z pomocą nauczyciela opisuje, co ktoś posiada.
 • Wskazuje zwierzęta domowe i je nazywa.
 • Rozumie pytania o to, co jedzą zwierzęta.
 • Rozumie pytania o to, co do niego należy i poprawnie na nie odpowiada.
 • Z pomocą nauczyciela opisuje, w co jest ubrany.
 • Rozumie pytanie o to, jaka jest jego ulubiona pora roku.
 • Z pomocą nauczyciela poprawnie wyraża swoje upodobania.
 • Poprawnie nazywa pory roku.