Zagadnienia do egzaminu z języka angielskiego – klasa 3

W zakresie słownictwa uczeń potrafi:

 • przywitać się i zastosować zwroty grzecznościowe, pytania o imię i wiek
 • nazwać zwierzęta, elementy krajobrazu, nazwy dni tygodnia i miesięcy, określić miesiąc urodzin i ulubione dni tygodnia
 • nazwać przedmioty w klasie oraz określić położenie przedmiotów i zwierząt
 • podać części ciała koników polnych, nazwy czynności przez nie wykonywanych
 • nazwać ubrania i opisać w co jest się ubranym, członków rodziny i identyfikować relacje rodzinne
 • nazwać dzikie zwierzęta, opisać części ciała zwierząt, wygląd oraz ich wielkość,
 • opisać pogodę
 • wyrazić strach lub brak strachu
 • nazwać produkty żywnościowe i elementy zastawy stołowej
 • wyrazić upodobania i preferencje kulinarne
 • nazwać grupy żywnościowe wg pochodzenia
 • nazwać dyscypliny sportowe i reguły sportowe
 • liczyć w zakresie 20-100
 • nazwać czynności dnia codziennego
 • zapytać o godzinę i podać godzinę
 • nazwać miejsca wypoczynku wakacyjnego
 • nazwać czynności wykonywane na obozach letnich
 • nazwać przedmioty z ekwipunku wakacyjnego
 • nazwać bohaterów sztuki teatralnej

W zakresie struktur gramatycznych uczeń posługuje się wyrażeniami z kategorii:

 • Tryb rozkazujący.
 • Zdania typu wh-questions.
 • Liczebniki główne.
 • Zdania z czasownikiem be i przysłówkiem here.
 • Zdania w czasie Present Simple i Present Continuous.
 • Forma dzierżawcza.
 • Zdania twierdzące w Present Simple z użyciem czasowników have i be
 • Wyrażanie posiadania.
 • Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe.
 • Zdania z czasownikiem modalnym can.
 • Wyrażenia z czasownikami.
 • Zdania pytające i twierdzące z czasownikiem have got.
 • Zdania z podmiotem domyślnym It’s…
 • Konstrukcja I like…/ I don’t like
 • Konstrukcja Let’s….., I have got….