Zagadnienia do egzaminu z języka angielskiego – klasa 4

ZAKRES LEKSYKALNY

 • Dane personalne
 • Kolory
 • Liczby 1-100
 • Przybory szkolne
 • Polecenia
 • Członkowie rodziny
 • Znajomi i przyjaciele
 • Zwroty związane z uroczystościami rodzinnymi
 • Państwa i narodowości
 • Kraje anglojęzyczne
 • Zwroty związane z zawieraniem znajomości
 • Dom i jego okolice, rodzaje domów
 • Pomieszczenia, wyposażenie domu, gadżety
 • Ubrania i dodatki
 • Zainteresowania
 • Rzeczy osobiste, gadżety
 • Geometria
 • Polska i kraje sąsiadujące
 • Wygląd zewnętrzny
 • Problemy
 • Zwroty związane z przepraszaniem
 • Cechy charakteru
 • Podróżowanie, orientacja w terenie, zwiedzanie
 • Recykling, materiały przyjazne środowisku
 • Czasowniki wyrażające czynności
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Język migowy, życie społeczne
 • Czynności dnia codziennego
 • Dni tygodnia
 • Nazwy miesięcy
 • Podawanie czasu
 • Formy spędzania czasu wolnego
 • Styl życia w Polsce
 • Instrumenty muzyczne
 • Dzikie zwierzęta
 • Zwierzęta domowe
 • Ceny biletów,
 • Sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze
 • Praca
 • Zakupy i usługi
 • Dyscypliny sportowe
 • Zainteresowania
 • Pogoda, pory roku
 • Zdrowy tryb życia
 • Zdrowie
 • Styl życia
 • Świat przyrody
 • Dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy

ZAKRES GRAMATYCZNY

 • Literowanie słów
 • Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
 • Przedimek nieokreślony a /an
 • Dopełniacz saksoński
 • Zaimki dzierżawcze my, your ………
 • Czasownik to be – zdania twierdzące, przeczące, pytania
 • Zaimki wskazujące i przymiotniki
 • Konstrukcja there is / are – zdania twierdzące , przeczące, pytania
 • Przyimki opisujące położenie
 • Czasownik have got – zdania twierdzące, przeczące, pytania
 • Regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczownika
 • Zaimki dzierżawcze
 • Czasownik can – zdania twierdzące, przeczące, pytania
 • Spójniki
 • Czas Present Simple – zdania twierdzące, przeczące, pytania
 • Przysłówki opisujące częstotliwość
 • Czasowniki wyrażające emocje + ing
 • Zaimki w funkcji dopełnienia
 • Pytania szczegółowe

ZAKRES KOMUNIKACJI – UCZEŃ:

 • Przedstawia siebie i innych
 • Podaje dane personalne
 • Wita się i żegna,
 • Stosuje zwroty grzecznościowe
 • Pyta o pozwolenie, instruuje
 • Składa życzenia
 • Opisuje przedmioty
 • Nazywa i opisuje przybory szkolne
 • Opisuje członków rodziny – przedstawia rodzinę, uzyskuje i przekazuje informacje
 • Opisuje siebie i osoby z najbliższego otoczenia
 • Podaje informacje dotyczące pochodzenia, pyta o pochodzenie
 • Wypowiada się na temat ubrań i dodatków
 • Opisuje przedmioty osobiste i gadżety
 • Opisuje upodobania
 • Opisuje dom, pomieszczenia, przedmioty
 • Określa położenie przedmiotów, osób
 • Opisuje swoje upodobania
 • Opisuje wygląd zewnętrzny
 • Opisuje problemy, wyraża uczucia
 • Opisuje cechy charakteru, wyraża opinie
 • Opisuje polskie zabytki
 • Wypowiada się na temat czynności wykonywanych w czasie wolnym
 • Opisuje umiejętności
 • Przedstawia intencje i plany na przyszłość
 • Opisuje ciekawe miejsca w Londynie
 • Opisuje ciekawe miejsca w swojej okolicy
 • Wypowiada się na temat czynności dnia codziennego i form spędzania czasu wolnego
 • Określa czas
 • Wypowiada się na temat wymarzonej podróży
 • Opisuje swój typowy weekend
 • Opisuje instrumenty muzyczne i czynności z nimi związane
 • Opisuje dzikie zwierzęta i zwierzęta domowe
 • Potrafi kupić bilet wstępu
 • Opisuje dyscypliny sportowe oraz sprzęt sportowy
 • Wypowiada się na temat upodobań
 • Opisuje pogodę
 • Opisuje styl życia
 • Opisuje Polskę – położenie, ludzi, styl życia