Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego – klasa 8

 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 8 zostały opracowane w oparciu o program nauczania języka niemieckiego oraz podstawę programową z języka obcego.
 2. Zasady oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej z języka obcego nowożytnego oraz uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu.
 3. Tematyka:
  • Kalendarz (opis pogody, cele podróży w różnych porach roku, święta, podarunki, przygotowanie przyjęcia urodzinowego, zaimek nieosobowy es, zaimek osobowy, czasowniki z celownikiem, zaimek zwrotny)
   • Uczeń potrafi:
    • nazwać zjawiska pogodowe
    • nazwać pory roku
    • wymienić nazwy miesięcy
    • opisać pogodę
    • powiedzieć, co robi w danej porze roku
    • podać ulubiona porę roku
    • wymienić nazwy świąt w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce
    • określić czas trwania świąt
    • porównać nazwy ferii szkolnych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce
    • wymienić nazwy prezentów
    • wymienić zwyczaje świąteczne;
    • powiedzieć, co robi w święta;
    • zapytać innych, co robią w święta;
    • powiedzieć, jak przygotowuje przyjęcie urodzinowe;
    • powiedzieć, co robi w czasie przyjęcia urodzinowego;
  • Zainteresowania, obowiązki (zainteresowania, zajęcia w czasie wolnym, obowiązki, pomoc innym, zawody, rzeczowniki odczasownikowe, czasowniki modalne: können, sollen, müssen, wollen zaimek osobowy, żeńskie nazwy zawodów)
   • Uczeń potrafi:
    • podać swoje ulubione zajęcia
    • zapytać innych o zainteresowania
    • nazwać możliwości spędzania wolnego czasu
    • zapytać, co ktoś potrafi zrobić
    • odmienić czasowniki modalne
    • wymienić swoje powinności i obowiązki
    • zareagować odmową na propozycję wspólnego wyjścia
    • powiedzieć, komu i jak pomaga
    • poprosić o pomoc
    • odpowiedzieć odmownie na prośbę
    • powiedzieć, kim chce zostać
    • powiedzieć, co potrafi zrobić
    • tworzyć żeńskie odpowiedniki nazw zawodów
   • Dom (wyposażenie pomieszczeń w mieszkaniu, urządzanie pokoju, na wsi albo w małym mieście, wymarzony dom, wymarzone osiedle, przyimki po czasownikach określających miejsce, zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: und, oder, aber, sondern, przyimki po czasownikach wyrażających ruch)
    • Uczeń potrafi:
     • wymienić nazwy pomieszczeń w mieszkaniu
     • nazwać meble i sprzęty domowe
     • określić ustawienie mebli w pokoju
     • zapytać o ustawienie mebli w pokoju
     • wymienić obiekty w mieście i na wsi
     • nazwać typy budownictwa
     • powiedzieć o swoim miejscu zamieszkania
     • dowiedzieć się, jak mieszka inna osoba
     • opisać swój pokój
     • powiedzieć, dokąd idzie i co tam będzie robić
     • tworzyć zdania współrzędnie złożone
     • stosować czasowniki określające miejsce
  • Zdrowie/opowiadanie o zdarzeniach z przeszłości (dolegliwości i choroby, części ciała, lekarze, emocje, czas przeszły Perfekt, imiesłów czasu przeszłego, czasownik posiłkowy haben i sein)
   • Uczeń potrafi:
    • opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości
    • tworzyć czas przeszły Perfekt
    • stosować zwroty określające emocje
    • dowiedzieć się rozmówcy o wydarzenia z przeszłości
    • prowadzić rozmowy podczas wizyty u lekarza
    • nazwać części ciała i dolegliwości oraz lekarzy specjalistów
   • Podróże (droga do szkoły, pytanie o drogę, środki lokomocji, informacja kolejowa, pozdrowienia z podróży, przyimki z celownikiem, przyimki z biernikiem, zaimek pytający: welcher, welche, welches, czasownik modalny dürfen)
    • Uczeń potrafi:
     • powiedzieć, jaką drogą idzie do szkoły
     • opowiedzieć szczegółowo, co robi po szkole
     • zapytać o drogę
     • opisać dokładnie drogę
     • nazwać środki lokomocji
     • zapytać, jak dojechać do określonego miejsca
     • wyjaśnić, jak dojechać do określonego miejsca;- kupić bilet
     • dowiedzieć się o połączenia kolejowe i udzielić informacji
     • nazwać szyldy i znaki drogowe
     • zapytać o pozwolenie
     • powiedzieć, co wolno, a czego nie
     • nazwać atrakcje Wiednia
     • napisać pocztówkę z wakacji