Zagadnienia do egzaminu z matematyki-klasa 5

Strony www pomocnicze w nauce matematyki:

1) https://gwo.pl/strefa-ucznia/szkola-podstawowa/matematyka/#klasa-5

2) https://www.matzoo.pl/klasa5

Zagadnienia egzaminacyjne

 1. Pisemne dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb naturalnych.
 2. Cechy podzielności liczb (przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100).
 3. Liczby pierwsze i złożone. Rozkład liczby na czynniki pierwsze.
 4. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
 5. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych – pamięciowe i pisemne.
 6. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych.
 7. Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych.
 8. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie.
 9. Rozpoznawanie kątów przyległych i wierzchołkowych oraz korzystanie z ich własności.
 10. Rodzaje trójkątów – nazywanie, rozpoznawanie, rysowanie.
 11. Stosowanie twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta.
 12. Sprawdzanie, które z danych długości mogą być długościami boków trójkąta.
 13. Znajomość najważniejszych własności kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu,  trapezu (długości boków, miary/własności kątów, boki równoległe/prostopadłe, przekątne, nazywanie, rysowanie, rozpoznawanie wielokątów).
 14. Obliczanie obwodów trójkątów i czworokątów.
 15. Obliczanie pól powierzchni trójkątów, kwadratów, prostokątów, równoległoboków, rombów i trapezów. Rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych.
 16. Zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości oraz jednostek masy.
 17. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
 18. Graniastosłupy proste – rozpoznawanie, nazywanie, budowa, siatki graniastosłupów.
 19. Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu i  sześcianu.
 20. Obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu.