Zagadnienia do egzaminu z matematyki-klasa 6

Strony www pomocnicze w nauce matematyki:

1) https://gwo.pl/strefa-ucznia/szkola-podstawowa/matematyka/#klasa-6

2) https://www.matzoo.pl/klasa6

Zagadnienia egzaminacyjne

 1. Rachunki pamięciowe i pisemne na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych.
 2. Działania na ułamkach zwykłych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).
 3. Wykonywanie nieskomplikowanych rachunków, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne.
 4. Porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
 5. Zapisywanie ułamków zwykłych w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego.
 6. Zasady zaokrąglania liczb i stosowanie ich w zadaniach z treścią (np. wynik zaokrąglij do części setnych).
 7. Budowa koła i okręgu.
 8. Rozpoznawanie, nazywanie i własności trójkątów i czworokątów (kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, trapez).
 1. Rozwiązywanie równania z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonywanie działania odwrotnego).
 2. Znajomość własności kwadratów i prostokątów.
 3. Stosowanie twierdzenia o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.
 4. Własności kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych i odpowiadających.
 5. Zamiana jednostek długości, masy, monetarnych (zł), czasu.
 6. Obliczanie rzeczywistej odległości z map/planów z podaną skalą.
 7. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych na diagramie lub wykresie.
 8. Związek między czasem, drogą i prędkością. W sytuacji praktycznej obliczanie czasu lub drogi lub prędkości.
 9. Zamiana ułamków zwykłych/dziesiętnych na procenty i odwrotnie.
 10. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych na diagramach procentowych (kołowym, słupkowym).
 11. Obliczanie procentu danej wielkości. Obniżki i podwyżki.
 12. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych.
 13. Wyrażenia algebraiczne: obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych oraz upraszczanie wyrażeń algebraicznych.
 14. Zapisywanie i rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą.
 15. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego.
 16. Rozpoznawanie i nazywanie figur przestrzennych (prostopadłościan, sześcian, graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kula).
 17. Rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowych.