zDolny Ślązak – wyniki etapu szkolnego

Do etapu powiatowego z konkursu zDolny Ślązak z matematyki dostały się trzy osoby z naszej szkoły:

1) Julita Kociołek
2) Jakub Kucypera
3) Zuzanna Jackowska

* SERDECZNIE GRATULUJEMY *

O terminie i miejscu etapu powiatowego z matematyki poinformujemy stosownym ogłoszeniem

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i rozwiązaniami znajdującymi się na stronie:


HARMONOGRAM
2023/202
2

ETAP SZKOLNY


a) język polski – 16.10.2023 (poniedziałek), godz. 10.00


b) język angielski – 17.10.2023 (wtorek), godz. 10.00


c) matematyka – 23.10.2023 (poniedziałek), godz. 10.00


PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

  1. Uczniowie powinni siedzieć w oddzielnych ławkach.
  2. Uczniowie pracują samodzielnie i starannie wypełniają arkusze konkursowe czarnym lub granatowym długopisem, nie używając korektora.
  3. Zadania testowe zamknięte rozwiązuje się zakreślając znakiem X wybraną odpowiedź. W przypadku pomyłki lub zmiany decyzji należy otoczyć X kółkiem i zakreślić inną odpowiedź. Odpowiedzi na pozostałe zadania należy wpisać w wyznaczonych miejscach arkusza.
  4. Poza arkuszem zadań uczeń nie używa innych kartek. Do notatek może wykorzystać miejsca opatrzone napisem – Brudnopis. Zapisy w brudnopisie i notatki nie będą sprawdzane i punktowane.
  5. W trakcie pracy uczeń nie korzysta z żadnych pomocy – tablic, map, słowników, leksykonów, telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
  6. Po rozdaniu arkuszy konkursowych, uczniowie wypełniają dane o uczestniku i zapoznają się z instrukcją. Po ich wypełnieniu zaczyna się liczyć czas przeznaczony na wykonanie zadań konkursowych.
  7. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przedstawiciel SKK zapisuje na tablicy.
  8. Po upływie czasu trwania konkursu członkowie SKK zbierają arkusze od wszystkich uczniów, sprawdzając ich liczbę i poprawność wypełnienia danych osobowych.
    9.Uczeń nie może zatrzymać lub zniszczyć arkusza konkursowego.