Cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych”

Zagroda Edukacyjna to ogólnopolski program oświatowy mający na celu lepsze poznanie i rozumienie wsi oraz upowszechnianie wiedzy o pochodzeniu żywności. Oferta dydaktyczna zagród edukacyjnych realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia oparte są o unikatowy potencjał gospodarstwa – jego infrastrukturę techniczną, produkcję i zajęcia gospodarskie, umiejętności i doświadczenia rolników, wartości rodziny wiejskiej oraz miejscową tradycję i kulturę. Lekcje u rolnika stanowią interesujące uzupełnienie treści nauczania realizowanych przez nauczycieli przedszkoli i szkół. Zagrody edukacyjne są alternatywnymi miejscami edukacji, w których proces kształcenia jest urozmaicany i wzbogacany przez ofertę dydaktyczną zorientowaną na praktyczne działanie, myślenie projektowe, uczenie sytuacyjne.

Prawo do posługiwania się nazwą ‘Zagroda Edukacyjna’ mają wyłącznie gospodarstwa sprawdzone i rekomendowane przez system doradztwa rolniczego. Rekomendowane gospodarstwa tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. W całym kraju funkcjonuje już ponad 300 zagród edukacyjnych. Pełna oferta dydaktyczna Zagród Edukacyjnych z możliwością wyszukiwania wg określonych kryteriów terytorialnych i merytorycznych dostępna jest na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl.

Cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.