Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

zESTAW PODRĘCZNIKÓW DOTOWANYCH PRZEZ MEN ZOSTANIE ROZDANY DZIECIOM W PIERWSZYM TYGODNIU WRZEŚNIA. DZIECI POTWIERDZAJĄ ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW/ZESZYTÓW ĆWICZEŃ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

PROSIMY O PODPISANIE PODRĘCZNIKÓW ORAZ ZESZYTÓW ĆWICZEŃ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA ORAZ O OBŁOŻENIE PODRĘCZNIKÓW/ZESZYTÓW ĆWICZEŃ, ABY UCHRONIĆ JE PRZED ZNISZCZENIEM.

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW – INFORMACJA BĘDZIE PODANA W PIERWSZYM TYGODNIU WRZEŚNIA 2021