Lepsza szkoła

Od roku 2013 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Lepsza Szkoła.

Z MATEMATYKI są to SESJE Z PLUSEM.

Sesje z plusem to narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach programu szkoła otrzymuje:

STANDARYZOWANE TESTY
na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku, oraz w połowie i na koniec roku szkolnego – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki.
RAPORTY CYKLICZNE
zawierające analizę wyników po każdym teście, wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy, materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
RAPORTY PROGRESYWNE
pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów oraz dla całej klasy.
RAPORTY WIELOLETNIE
pokazujące postępy uczniów od klasy 4 do klasy 8 rok po roku
dla poszczególnych uczniów oraz dla całej klasy.

Sesja z plusem w każdej klasie 4 – 8
Certyfikat 2021-2022

Z języka polskiego jest to Wielki Egzamin

Wielki egzamin to narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Program zapewnia kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach programu szkoła otrzymuje:

STANDARYZOWANE TESTY
na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku szkolnego, po kolejnych partiach materiału – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki, całoroczne – podsumowujące materiał z danej klasy.
RAPORTY CYKLICZNE
zawierające analizę wyników po każdym teście, wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy, materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
RAPORTY PROGRESYWNE
pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów oraz dla całej klasy.
RAPORTY WIELOLETNIE
pokazujące postępy uczniów od klasy 4 do klasy 8 rok po roku dla poszczególnych uczniów, dla całej klasy.

Wielki egzamin w poszczególnych klasach