List Dyrektora szkoły do Uczniów i Rodziców

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Zbliża się 1 września, dzień początku roku szkolnego. Zawsze czekamy na nowy rok szkolny z nadzieją na owocną współpracę i skuteczną naukę naszych uczniów w połączeniu z realizacją wielu planów pracy szkoły, które pozwalają uczyć się poprzez działanie, tworzenie i zabawę.

Dzisiaj nie mamy pewności, jak będzie przebiegała nauka w nadchodzącym roku szkolnym. Przygotowujemy się do nauki stacjonarnej w szkole, z wieloma zmianami w organizacji i sposobach zachowania się. Nie możemy także wykluczyć okresów nauki zdalnej dla części lub nawet wszystkich uczniów. Wszelkie nasze uzgodnienia, zarządzenia Dyrektora Szkoły i decyzje nauczycieli i pracowników szkoły oparte będą o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe rozwiązania będą komunikowane Rodzicom za pomocą strony szkolazelazno.com, dziennika elektronicznego Librus oraz przez konta uczniów w Office 365, głównie w aplikacji Microsoft Teams.

Podam kilka informacji:

 1. Do szkoły przychodzić będą mogły wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji. Przestrzegać będziemy procedur na wypadek wystąpienia złego samopoczucia dziecka w szkole.
 2. Ograniczymy kontaktowanie się osób na terenie szkoły poprzez:
 • Ograniczenie wstępu do szkoły osób innych niż uczniowie i nauczyciele (obsługa), do przypadków naprawdę koniecznych
 • Nie będzie wspólnie spędzanych przerw na korytarzach
 • Organizować będziemy codzienne wyjścia na świeże powietrze dla wszystkich klas w szkole
 • Nie będziemy organizować apeli szkolnych z udziałem wszystkich uczniów
 1. Ograniczymy ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa poprzez:
 • dezynfekcję pomieszczeń szkoły,
 • mycie i dezynfekowanie rąk przez wszystkie osoby przebywające w szkole
 • używanie maseczek i przyłbic w czasie przebywania na korytarzach i przemieszczania się w częściach wspólnych szkoły oraz podczas dojazdów busami
 • dbanie o utylizację zużytych maseczek i niepozostawianie ich przez uczniów na meblach szkolnych – wyrzucanie ich do ściśle określonych pojemników
 • wietrzenie klas po każdej lekcji oraz innych pomieszczeń szkoły.
 1. Ustalimy skuteczne metody nauki zdalnej, jeśli zajdzie jej potrzeba. Dlatego prosimy o:
 • sprawdzenie sprawności sprzętu komputerowego w domach uczniów
 • zaopatrzenie się koniecznie w mikrofony i kamerki do komputerów
 • sprawdzenie łączności internetowej w domach uczniów,
 • zaopatrzenie się w odpowiednią liczbę komputerów w przypadku kilkorga dzieci w rodzinie (można się zgłosić o pomoc do szkoły)
 1. Pracujemy nad nową stroną internetową szkoły która będzie aktualizowana na bieżąco.

Wszystkie uregulowania będą Państwu przekazywane sukcesywnie i w zależności od zmieniającej się sytuacji.

Proszę też o zapoznawanie się z przekazami ogólnopolskimi publikowanymi przez MEN w Internecie.

Życzę zdrowia i czekam na Państwa dzieci 1 września w szkole.

Agata Kulczak – Dyrektor Szkoły